2373021192 Αερογέφυρα Πορταριάς, Χαλκιδικής info@broxons.gr, zisisdiman@yahoo.gr